3. února 2010

Manifest genderově korektního tvůrkyně webů

Někdy se tak člověk či člověka probudí ze sna či senky a ještě netuší, že se mu či jí ten den zcela změní jeho podhled na svět či zemi. A to se přesně stalo, když jsem si přečetl elaborát od dvou odbornic na genderově korektní vyjadřování. Pokud jsi milý čtenáři či čtenářko masochista či masochistka, tak originální práce je zde: http://www.msmt.cz/socialni-programy/kultura-genderove-vyvazeneho-vyjadrovani.
S hrůzou jsem si uvědomil,  kolika lidem a lidkám jsem svojí genderově nevymáchanou hubou dočista zničil život. Ale já se kaji a ode dneška budu bojovat za větší rovnoprávnost jazykových patvarů na všech frontách. A jakožto zaměstnanec jedné z předních firem na dělání webů a webovek vyzývám všechny kodéry a kodérky, psavce a psavky, jakož i ctěné uživatele redakčních systémek. Pojdmě kódovat genderově validně.  I. Přístupnost

Genderově korektní sajta musí být dostupná ve všech prohlížečích a zejména prohlížečkách. A to včetně promítaček diapozitivů! Oprostěme se od maskulinního myšlení a uvědomte si, že zejména uživatelky používají netradiční prohlížečky. Web(ovka) by tedy měl(a) být tvořen(a) tak aby byl(a) plně čiteln(á|ý) například při  v kosmetickém zrcátku.
Použití XHTML strict se striktně nedoporučuje, jelikož X na začátku asociuje vysloveně maskulinní představu o přísnosti.

II. Zdrojový kód

Zdrojový kód doporučujeme tvořit nejen sémanticky přehledný, ale též genderově korektní. Bohužel stávající standardy neumožňují plné vyjádření genderové rovnováhy. To se čeká až od FTML 6 (Feministics Markup Language). Upozorním tedy jen na opravdové ošklivosti, kterých je třeba se vyvarovat:
  • V hlavičce  informacích vždy kromě meta tagu AUTHOR uvádějte i AUTHORKA. Stejně tak GENERATOR a GENERATORKA.
  • Rozhodně nezakazujte přístup robotům. Dnes je to ještě jedno, ale za pár let vás takové <META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW"> může přivést na pár let do multikulti nápravného ubytovacího zařízení, kde budete celé dny dokola psát na neergonomické klávesnici: “i robot je žena”. Naopak lze použít <META NAME="MALES" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW">.
  • Odkaz jakožto maskuliní prvek s kryptofalickým podtextem vždy dopňte vysvětlujícím atributem TILTLES uvádějícím, že kliknutí na něj nelze považovat za ekvivalent falické penetrace a že jeho umístěním jste se nikoho nechtěli dotknout. Ostatně odkaz se nazývá A, což znamená Adam. Raději používejte pro odkazování tag E(va). Ten sice nemusí ve všech prohlížečích fungovat, ale zase neurazí.
  • Zkoušejte nešikanovat tagy. Pokud například ve formuláři zvolíte checkbox, přidejte vedle i podobný radiobuton. Aby to radiobutonům nebylo líto! 

IV.Navigace a LAYOUT

Obecně platí jednoduché pravidlo.
  • Každý navigační prvek má svoji genderově ekvivalentní prvku. Když dám čudlík na kliknutí, dejme vedle i čudlu. Sidebar doplníme lištou.
  • Nikdy nic nenecháváme jen na formulářích – to by to dopadlo.
  • Nevnucujeme uživateli naše genderové stereotypy. Tvoříme-li například pornosite není korektní vytvořit pouze kategorii: Žhavé školačky. Pridejme i školáky a zamysleme si i nad vlažnými či dokonce podchlazenými.
  • Nesnažte se uživatele vést. To je čistě maskulinní přístup. Uživatelky chtějí těkat, vracet se, zkoušet. Ženské logice více vyhovují náhodně uspořádané shluky textu a obecně nemají rády nalajnované postupy. Klasíckým případem je nákupní košík – to, že si webdesignér (muž) usmyslí nějaké pořadí kroků je znásilňování křehkého myšlení ženské uživatelky. Proč má nejdříve zboží vybrat, pak něco vyplnit a nakonec zaplatit? Správný gendreman jí tu možnost dá. Nechť nejdřív zaplatí, pak si vybere a nakonec třeba znova zaplatí něco jiného a úplně jinak. To je svoboda pánové!
  • Obecně tedy dochází k další revoluci na internetu – po oddělení obsahu a vzhledu díky CSS nyní díky tlaku na genderovou vyváženost postupně dojde k oddělení logiky a obsahu! Halelujáá
Věřím, že tento soubor doporučení se brzy stane novým standardem široce akceptovatelným po celém českém internetu a síti.
Jediné co chybí k dokonalosti je logo, které by bylo možné přidávat na stránky a které by jasně deklarovalo, že označkovaná webovka neuráží ani jedno pohlaví (speciálně pak ženy samozřejmě). Jelikož jsem příslušník genderově méně korektního pohlaví, rozhodla se matka příroda neplýtvat na mě grafickým nadáním. Takže logo je nad mé schopnosti. Hodinu jsem se sním patlal a vždycky mi vyšel takový jakoby kosočtverec. Vyzývám proto kreativce všech pohlaví – navrhujte!

Žádné komentáře:

Okomentovat